Tidningen för förenings-aktiva i Österbotten
Österbottniska Posten är de österbottniska ungdomsföreningarnas medlemstidning. I tidningen skriver vi om vad som händer i ungdoms-föreningarna och om frågor som berör medlemskåren. Tidningens fokus är på föreningsliv, unga och kultur. 
 
Tidningen utkommer fyra gånger i året och har en upplaga på 40 000. 
 
Vill du bläddra i tidigare nummer av ÖP? Tidningsarkivet hittar du HÄR