Gör historien tillgänglig

Projektet Klockars Online informerar nuvarande och före detta föreningsaktiva om arkivarbete genom föreläsningar, demonstrationer och individuell handledning. Målet är att sprida kunskap om arkivering och digitalisering och tillgängliggöra delar av föreningarnas arkivmaterial online.

 

Behöver ni hjälp med arkivering?

Lär dig städa i arkivet eller kontakta projektledarna för mer info!

 
Projektledare:                         Malin Andtbacka
 
Projektkoordinator:
 
Projekttid:
1.8.2017-31.3.2019
 

Arkivet

Städa i arkivet

 

Projektet finansieras av Aktion Österbotten, med egenfinansieringsdel från Svenska kulturfonden.

 

                    

 
Foto: SÖU:s arkiv