SÖU:s digitala arkiv

Delar av förbundets arkiv med material från SÖU:s 111-åriga verksamhet har digitaliserats inom projektet Klockars Online. Nu finns över 5000 foton och nästan alla nummer av ÖP från 1968 fram till idag tillgänliga online.

I det digitala arkivet kan man bläddra i materialet, göra enkla sökningar och kommentera om man känner igen något som ännu inte blivit identifierat. 

I skede två av projektet hjälper vi föreningar att ta tillvara sitt eget arkivmaterial genom att städa i arkivet och digitalisera delar av materialet.

 

 

 

 

Klockars Online      

Det digitala arkivet                              

Städa i arkivet